SERVIZOS

SERVIZOS:

Xeral

 • A publicada no Diario Oficial de Galicia (D.Ou. GA.), Boletín Oficial da Provincia ( B.Ou. P.) e Boletín Oficial do Estado ( B.Ou.E.).
 • Créditos turísticos e pemes.

Turismo

 • Aperturas de establecementos.
 • Confección e selado das Listas de Prezos de establecementos de Restauración e de Hospedaxe.
 • Confección listas de prezos en varios idiomas (galego, inglés, francés e alemán).
 • Carteis obrigatorios.
 • Altas e baixas.
 • Cambios de titularidade.
 • Tramitación Libro de Inspección e Follas de Reclamacións.
 • Placas obrigatorias.

Subvencións

 • Información das subvencións poden afectar aos asociados.
 • Tramitación e presentación de solicitudes.

Concello

 • Tramitación de cambios de titularidade de licenzas de apertura.
 • Solicitude de autorización ou modificación de ocupación de vía pública (terrazas).
 • Xestións para solucionar problemas de aperturas, recursos, baixas etc.
 • Tramitación de aparcadoiro en Praza de Abastos.

Sanidade

 • Certificado Manipulador de Alimentos.
 • Documentación personalizada e asesoramento para A.PP.CC.
 • Guía de Prácticas Correctas de Hixiene en Hostalería.
 • Carteis obrigatorios en cumprimento coa Lei Antitabaco.

Convenios

 • Descontos e bonificacións de ata un 15{b3705fbade47c0bd3c2291fcde81d9ee637c57ad114296e99373bbcf1bd450b5} de desconto nas cotas da SGAE.
 • Convenio con Repsol Gas con descontos para asociados.
 • Convenio con descontos de Gasóleo para aqueles asociados cun depósito de polo menos 3.000 litros.
 • Convenio con Entidades para Seguro de Responsabilidade Civil.
 • Convenio para Reciclaxe de aceite usado.

ASESORAMENTO:

Asesoría Fiscal

 • Información detallada de Obrigacións Fiscais e Renda.
 • Tramitación CIF empresa.
 • Altas e baixas de empresas.
 • Variacións censais.
 • Declaracións trimestrais.
 • Presenza e asesoramento en inspeccións.
 • Libros de Rexistro de I.V.E.
 • Declaración da Renda e Patrimonio.

Asesoría Xurídica

 • Asesoramento xeral ao asociado.
 • Confección de contratos.
 • Esgotamento de recursos ata a vía Contencioso-Administrativa.
 • Defensa do asociado en materia xurídico-laboral ata o xulgado. Horario de consulta: Previa cita.

Asesoría Laboral

 • Información Convenio Colectivo das distintas provincias galegas.
 • Calendario laboral.
 • Formalización de contratos de traballo.
 • Libro de visitas.
 • Aviso finalización de contrato de traballo.
 • Confección de nóminas, liquidacións á Seguridade Social.
 • Altas, baixas e variacións de autónomos.
 • Cambio de base de cotización de autónomos.
 • Altas e baixas por enfermidade.
 • Liquidacións trimestrais por retención aos traballadores.
 • Indicación de bonificacións da Seguridade Social en contratos de persoal.

FORMACIÓN:

 • Cursos a distancia
 • Formación continua e de reciclaxe.
 •  Cursos FSE (Fondo Social Europeo).
 • Formación ocupacional. (A. F.D.).
 • Xornadas gastronómicas.
 • Actos de catas e degustacións.
 • Conferencias e debates.

PRESENZA EN ORGANISMOS:

 • Federación Española de Hostelería ( FERH).
 • Confederación de Empresarios de Galicia ( C.E. G.)
 • Confederación de Empresarios da Coruña (CEC).
 • Confederación Nacional de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos ( CEHAT).

PUBLICACIÓNS:

 • “CompH!ostelería”.
 • Circulares informativas de interese para o Sector.
 • Dossier monográfico sobre determinadas actividades.
 • Trípticos de cursos de Formación para os nosos asociados.
 • Páxina Web: www.santiagohosteleria.net

ESTATÍSTICAS:

 • Estatísticas a primeiros de mes de todos os establecementos de Hospedaxe de Santiago, informando da Ocupación.

FESTIVIDADE DE SANTA MARTA:

 • Festividade de Santa Marta e celebración da Festa do Socio.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies