A actual pandemia do Covid-19 supuxo a paralización case total do sector ao que representa a Asociación Hostalaría Compostela, supoñendo non unicamente un problema económico senón un problema social ao que debemos facer fronte adoptando as medidas obrigatorias así como outras complementarias que poidan garantir a seguridade tanto aos clientes como ao equipo humano. 

As medidas oficiais ata a data propostas polos diferentes países veñen herdadas da OMS, así como doutros organismos nacionais diferindo minimamente entre as diversas partes do planeta, manifestando todos eles que a principal medida preventiva e eficaz é a hixiene persoal. 

Aínda así, e á marxe de todas elas, ningún organismo emitiu medidas específicas para o sector da hostalaría, sendo as publicadas bastante xerais e de aplicación en calquera actividade á marxe das características da mesma. 

Debemos ter en conta que as medidas que vaiamos adoptar dependen sempre da actividade e características do establecemento e que, á marxe da implementación das mesmas, temos que ser conscientes do cambio operacional e social que debemos levar a cabo. 

Un dos principais problemas do COVID-19 fronte a outros coronavirus é o gran poder de propagación que presenta. A principal forma de propagación da enfermidade é a través das gotículas respiratorias expedidas por unha persoa ao falar, esbirrar, toser, etc. que, unha vez emitidas, permanecen máis ou menos tempo en aire e percorren maior ou menor distancia ata depositarse nunha superficie, permanecendo activo nas mesmas desde horas a días dependendo das características da superficie. 

A entrada no organismo e infección prodúcese por tres vías: ocular, nasal e bucal, polo que, tendo en conta o anteriormente exposto, as recomendacións emitidas inclúen, como segunda medida de prevención, o distanciamento social (1 metro mínimo ou 2 metros en persoas infectadas).

Desinfección con ozono

Se temos en conta que as principais medidas preventivas fronte o contaxio e a propagación son a hixiene e o distanciamento social e, aínda que ata a data as medidas publicadas son recomendacións, non cabe dúbida que a medida que se vaian abrindo os diversos sectores e dependendo da dispoñibilidade dos recursos existentes en cada momento, haberá medidas que decreten como obrigatorias. 

Desde aquí e como representantes deste sector, non vemos un problema grave á adaptación de medidas hixiénicas extraordinarias, cambios nos protocolos de actuación, a colocación de barreiras físicas de protección, etc, pero si vemos como un grave problema e quizais o principal, a obrigatoriedade do distanciamento social, xa que isto supoñería limitar demasiado o aforo dos nosos establecementos asociados, co que isto supoñería. 

Aínda que é certo que a data de hoxe non hai ningunha obrigatoriedade respecto diso, desde a Asociación Hostalaría Compostela estamos a traballar para que, se chegado o momento o distanciamento social é decretado como obrigatorio, podamos optar por outras medidas que permitan eximirse da devandita obrigatoriedade. 

Queremos facer constar que o exposto a continuación é unha posibilidade xa exposta ás autoridades correspondentes para, no caso de que sexa obrigatorio un distanciamento, podamos manter o aforo para o que cada establecemento atópase autorizado adoptando a medida a continuación exposta de forma adecuada. 

Para poder restrinxir e/ou eliminar o contaxio por aire é imprescindible a hixiene ambiental do establecemento. Un dos sistemas máis empregados e validados é a desinfección con ozono. 

A desinfección de ozono é unha das máis efectivas fronte a todo tipo de virus e bacterias, sendo a máis empregada en edificios de todo tipo, quirófanos, sistemas de aire acondicionado en hospitais, etc. Está ademais demostrado que a limpeza con ozono é especialmente efectiva no caso de síndrome respiratoria agudo severo (SARS), unha enfermidade provocada por un virus da mesma familia que o Covid-19 ao que nos enfrontamos. Por tanto, a aplicación de ozono como prevención de virus podería ser unha das medidas imprescindibles para previr a propagación do virus e salvar o distanciamento social. 

É de especial relevancia levar a cabo unha correcta desinfección fronte ao coronavirus en todos aqueles lugares que poidan supoñer un foco de contaxio. Aínda que se aconsella o uso de determinados desinfectantes para a limpeza ambiental de centros de maior risco (hospitais, domicilios de pacientes que sufran Covid-19, etc), a realidade é que o ozono se presenta como unha alternativa moi efectiva para acabar con estes patóxenos en calquera lugar. Aínda así, é pronto para poder garantir por parte da OMS que o ozono é ao 100% efectivo para acabar co coronavirus. Con todo, si sabemos que o ozono foi moi efectivo para acabar coa pandemia de SARS, polo que podería validarse como medida sustitutiva ao distanciamento mínimo. 

Á marxe da medida anteriormente exposta, debemos lembrar que a súa aplicación non exime doutras medidas que se poidan aplicar ou sexan de obrigada aplicación e que simplemente é unha posibilidade proposta xa ante as Autoridades para a súa valoración. 

Se chegado o momento puidese este sistema ser unha solución para manter o aforo dos nosos establecementos, a nosa Asociación informaría das condicións que deben cumprir, requisitos así como outras medidas complementarias a ter en conta. 

Temos que lembrar tamén que todas as medidas de prevención deben de valorarse antes da súa implantación. As características do establecemento e actividade determinarán cales serán máis eficaces fronte á prevención do virus, polo que deberán valorarse previamente as mesmas e as súas combinacións e non tomar decisións apresuradas que minimicen a seguridade e protección que desexamos.