Gráfico realizado a partir da información difundida pola Asociación Hostelería Madrid.