Explicamos, a continuación, os tipos de máscaras de protección fronte á pandemia do Covid-19, as características das mesmas e a protección que proporcionan.

Debemos recordar que o emprego de calquera equipo de protección non exime do mantemento das condicións hixiénico-sanitarias xerais emitidas para evitar o contaxio ou propagación do virus. 

As máscaras deberán axustarse debidamente ao nariz e cubrir boca e nariz, quedando exposta a vía ocular ao contaxio, polo que deberán extremarse as precaucións neste sentido. 

Son moitas as dúbidas sobre as máscaras de protección fronte o Covid-19, polo que mediante o seguinte cadro represéntanse os diferentes tipos de máscara, a protección que aportan e as propiedades das mesmas. 

 NIN A COR NIN A FORMA DOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DETERMINAN AS PROPIEDADES DOS MESMOS 

 

  •  * As máscaras fabricadas en tea presentan a mesma protección que as máscaras cirúrxicas desechables 
  • As máscaras REUTILIZABLES levan unha marca “R” 
  • As máscaras NON REUTILIZABLES levan una marca “NR” 
  • As pantallas faciais deberán cubrir fronte e laterais, aportando a protección fronte a entrada do virus vía ocular