A Fundación Mahou San Miguel acaba de poñer en marcha unha nova edición do programa social de formación para o emprego no ámbito da hostalería ‘Creamos oportunidades’, co CIFP Compostela, e que terá lugar o próximo curso.
Con el preténdese abrir a porta do mercado laboral a mozos que proveñen de contornas con dificultades. Para iso, desde a Fundación impulsan distintas accións dirixidas a formar profesionais da hostalería que destaquen pola calidade no servizo e acompañámoslles en todo o proceso desde que se inicia a súa formación, ata que atopan un traballo de calidade.
«Ao longo dos seus 8 primeiras edicións, esta iniciativa contribuíu á formación de máis de 1.000 mozos en desemprego nas cidades de Madrid, Burgos, Bilbao, Barcelona, Málaga, Selecta e Santiago de Compostela, logrando unha inserción laboral media do 80%.”, explican, engadindo que “ademais de recibir unha titulación oficial que lles cualifica para traballar nos mellores establecementos hostaleiros, os alumnos acceden a un itinerario integral, no que melloran as súas aptitudes sociolaborais”.

Así mesmo, refórzanse os contidos de base cunha formación complementaria a través de clases maxistrais impartidas por profesionais de nome no sector, pílulas sobre contidos específicos como a cultura cervexeira, e de sesións de reforzo de competencias transversais, como xestión de emocións ou habilidades de comunicación, e dáselles asesoramento e seguimento individualizado, unha “peza crave para que os participantes alcancen o seu máximo potencial”.
Engaden que “os mentores voluntarios de Mahou San Miguel poñen en mans dos mozos a súa propia experiencia, acompáñanlles e apoian en cada unha das etapas do programa”.

O proxecto é resultado do traballo en rede levado a cabo por múltiples axentes sociais que participan ao longo do proceso, como as 6 escolas de hostalería onde os alumnos reciben a formación, entre as que se atopa o CIFP Compostela; entidades sociais que realizan o seguimento personalizado dos mozos, 230 establecementos de hostalería que acollen aos mozos en prácticas e ofrécenlles oportunidades reais de traballo; Mahou San Miguel, que achega os vínculos co sector, así como o talento dos seus profesionais, e a Administración Pública, que dispón do marco institucional para poder levalo a cabo, sen esquecer a Fundación Mahou San Miguel que “facilita, a través do impulso e a coordinación desta iniciativa, a integración dos mozos no mercado de traballo”

FORMACIÓN DUAL TEÓRICA E PRÁCTICA. Ademais, Creamos Oportunidades promove, como modalidade crave para lograr o acceso ao mercado laboral dos mozos, a formación dual teórica e práctica. Os alumnos compaxinan os estudos na escola e a formación en centros de traballo reais, en leste caso pemes, que xeran actualmente o 66% do emprego en España.

Durante o primeiro curso, os estudantes adquiren os coñecementos propios do ensino oficial e outros adicionais como cultura cervexeira, inglés, orientación laboral e competencias clave para o emprego. Así mesmo, reciben un coidadoso seguimento da súa evolución desde o centro educativo.

No segundo ano,a súa ‘aula de estudo’ trasládase a un dos establecementos de hostalería adscritos ao programa, onde aprenden as habilidades prácticas imprescindibles para chegar a ser auténticos profesionais. Por suposto, sempre co apoio e a supervisiónde un titor da empresa.

Novo programa de especialización en Dirección de Sala. Con contidos innovadores adaptados ao posto de traballo, este programa é unha nova proposta educativa especializada na Dirección e Xestión de Sala, orientado a axudar aos mozos que xa traballan en hostalería, a través da excelencia formativa para avanzar na súa carreira profesional.
Cunha duración de catro meses, inclúe formación técnica adaptada ás nuevasnecesidades do sector da hostalería e formación en competencias transversais e realízase en Málaga, Sevilla, Bilbao e Barcelona.

BOLSAS CRECEMOS
A Fundación Mahou San Miguel tamén quere axudar a impulsar o talento dos mozos que teñen interese en formarse en Hostalería e Turismo. Por iso, a través das Bolsas Crecemos, os estudantes poden obter ata 3.000 euros para cubrir os gastos derivados dos estudos: matrícula, inscrición, transporte e adquisición de material, entre outros.
As Bolsas Crecemos están dispoñibles para todos aqueles que estudan unha Formación Profesional en Hostalería e Turismo, tanto grao medio como grao superior, nun centro público ou privado, en modalidade presencial, semipresencial ou en liña nas seguintes comunidades autónomas: Galicia, Castela e León, País Vasco, Cataluña, Madrid, Comunidade Valenciana, Castela A Mancha, Canarias e Andalucía.