Como xa ven sendo habitual nos meses de xullo e agosto o horario de peche das terrazas da hostalaría en solo de titularidade e uso público en Compostela será ás 2 e media da madrugada todos os días, unha hora máis que nos meses anteriores.
Ademáis, entre as datas 14 e 31 de xullo, ámbolos dous inclusive, o horario de peche das terrazas será ás 3:30 h da madrugada durante esas datas (unha hora máis) por mor das Festas do Apóstolo Santiago. A ampliación de horario autorizada comezará na noite do 13 ao 14 de xullo e rematará na noite do 30 ao 31 de xullo (remate das festas).
O mesmo sucederá entre os días 14 e o 16 de agosto de 2023 por mor das Festas de Santa María e San Roque. A ampliación de horario autorizada comezará na noite do 13 ao 14 de agosto e rematará na noite do 15 ao 16 de maio (Festa de San Roque), sendo o horario de peche das terrazas ás 3:30 h da madrugada durante esas datas.
Tamén se amplía unha hora máis o horario de funcionamento dos propios establecementos hostaleiros, sempre que conten coa correspondente licenza municipal e cumpran con toda a normativa de aplicación.

FOTO: Jaja, considerada unha das mellores terrazas de Europa