O vindeiro 26 de xuño de 2023 (luns), ás 17,30 horas na
primeira e 18,00 horas na segunda convocatoria, celebrarase a
Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Provincial de Empresarios de
Restauración e Hospedaxe de Santiago de Compostela, que terá lugar no
Centro de Formación e Cultura da Asociación de Empresarios de
Hostalería de Santiago de Compostela e Comarca, sito na r/Salvadas,
29-31 de Santiago, dirixida a todos os asociados.