A situación ocasionada pola infección por coronavirus supoñerá a reorganización, adaptación e implantación de diversas medidas preventivas e protocolos na hostalaría que deberán establecerse ou modificarse unha vez se levante o estado de alarma decretado o 14 de marzo de 2020 (RD 463/2020 do 14 de marzo de 2020 e Orde SND/257/2020 19 de marzo de 2020), coa fin de poder ofrecer a máxima seguridade á poboación fronte ao Covid-19. 

A retirada das restricións actuais establecidas en Real Decreto-Lei 8/2020 do 17 de marzo será levada a cabo de forma gradual e paulatina, tendo en conta os datos oficiais dos resultados consecuentes das medidas preventivas establecidas a nivel nacional e/ou autonómico, sendo o sector ao que representamos, un dos últimos en proceder á súa reapertura, dada a afluencia de poboación que supón esta actividade e o risco que conleva fronte á propagación da pandemia á que nos enfrontamos e declarada pola OMS o 11 de marzo de 2020. 

Así e chegado ese momento, deberemos estar preparados para que, a apertura do noso sector, non supoña un risco nin para a poboación que faga uso dos nosos servizos nin para os nosos traballadores, garantindo a máxima seguridade fronte a un posible contaxio ou propagación do virus.

Desde esta entidade, estamos a traballar para establecer as medidas preventivas a adoptar así como os protocolos de actuación a implantar en establecementos de restauración e hospedaxe, tendo en conta non unicamente as obrigacións implementadas polas diferentes Autoridades, senón as directrices emitidas por organismos nacionais e internacionais así como pola comunidade científica experta neste tipo de virus emerxentes. 

Aínda que a data para a reapertura móstrase incerta, desde esta entidade irase informando das medidas obrigatorias decretadas, protocolos operacionales, recomendacións, etc, proporcionando o asesoramento adecuado segundo as características de cada establecemento, facendo o posible para que, chegado o momento, o noso sector atópese nas condicións adecuadas para iniciar esta nova etapa coa maior seguridade e control ante a proliferación e/ou contaxio do Covid-19. 

A difícil situación que o noso sector especialmente atravesa verase reducida no tempo canta maior sexa a seguridade que transmitamos aos nosos clientes e traballadores, polo que debemos ser conscientes, ante a situación actual, de que O CAMBIO ORGANIZATIVO e OPERACIONAL que imos ter que establecer e cumprir, non unicamente é necesario senón FUNDAMENTAL para previr e controlar a pandemia á que nos enfrontamos e que este período de “transición” ata o que hoxe chamamos “NORMALIDADE” prolónguese o menos posible no tempo.