AMPLIACIÓN  HORARIO DE PECHE LOCAIS:

 Habendo solicitado a Asociación Hostelería Compostela a ampliación de horario para os seus establecementos asociados, a Xunta de Galicia  autorizou UNHA HORA máis de apertura para os días:

  • Do 7 ao 14 de maio de 2018  (Festas da Ascensión)
  • Do 28 ao 30 de xuño de 2018 (Festival “O Son do Camiño)

AMPLIACIÓN DE HORARIO RECOLLIDA TERRAZAS:

Solicitado ao Concello de Santiago a ampliación de horario de funcionamiento das TERRAZAS, autorízase UNHA HORA máis para os días:

  • Do 7 ao 14 de maio de 2018 (Festas da Ascensión)
  • Do 28 ao 30 de xuño de 2018 (Festival “O Son do Camiño)

*Polo tanto, según esta autorización,  durante estos días as terrazas poden funcionar ata as  2 da madrugada durante a semana e ata as 3 da madrugada os sábados (noites do venres ao sábado) e domingos (noites do sábado ao domingo).

___________________________________________________________________________________________________________________

RECORDAMOS:

O horario de funcionamento das terrazas situadas en solo de titularidade e uso público, así como das terrazas situadas en solos privados, será:

  • Ata a 1 da madrugada nos meses de maio, xuño e setembro durante a semana e ata as 2 da madrugada os sábados (noites do venres ao sábado) e domingos (noites do sábado ao domingo).
  • Os meses de xullo e agosto o horario de peche será ás 2 e media da madrugada todos os días.
  • O resto do ano, do 1 de outubro o 30 de abril, o horario de peche será ás 11.30 da noite entre semana e ata as 12.30 en sábados (noites do venres ao sábado) e domingos (noites do sábado ao domingo),

____________________________________________________________________________________________________

* AS TERRAZAS AUTORIZADAS POR TEMPADA PODEN INSTALARSE DENDE O 1 DE MARZO O 31 DE OUTUBRO, AMBOS INCLUÍDOS.

Recordamos tamén aos titulares das terrazas, a obligación de manter as instalación e todos os elementos que as compoñen en debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato, así como ceñirse á autorización concedida.